Załaduj kalendarz
2019-11-29

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

W dniu 29 listopada 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego.


Spotkanie otworzyła Pani Barbara Pindel-Polaszek, Dyrektor PCPR w Wadowicach, Przewodnicząca Konwentu, podkreślając, iż w tym roku przypada 5-lecie funkcjonowania Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego powołanego przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Podziękowania za współorganizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszych. Przyszłość” na ręce Dyrektorów PCPR złożył dr hab. Marek Klimek, prof. UP oraz dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. nadzw. UŁ, Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Podsumowania najważniejszych zmian w obszarze dotyczącym działalności Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na przestrzeni 20 lat ich funkcjonowania dokonał Pan Jacek Kowalczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Konwentu podsumowała działalność Konwentu w latach 2018 – 2019, następnie przeprowadzone zostały wybory Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR na kolejną kadencję.

Na Przewodniczącą Konwentu wybrano Panią Romanę Gajdek Dyrektor PCPR w Gorlicach, Zastępcą Przewodniczącego została Pani Elżbieta Paczyńska Dyrektor PCPR w Bochni.

Podczas posiedzenia Konwentu przedstawiono podsumowanie projektu MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH oraz zaproszono przedstawicieli PCPR do zgłoszenia innowacyjnych pomysłów niwelujących bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami, których testowanie będzie możliwe w ramach projektu Inkubator Dostępności. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego.

Dokonane zostało również podsumowanie działań szkoleniowych jakimi objęci zostali w 2019 r. pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz planowanych działań w tym obszarze na przyszły rok.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl