Załaduj kalendarz
2017-05-26

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 26 maja 2017 roku w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Spotkanie, do udziału w którym zaproszeni zostali przedstawiciele Śląskiej Rady ds. Seniorów oraz reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zajmujący się polityką senioralną, stało się okazją do zainicjowania współpracy w zakresie polityki senioralnej w makroregionie południowym.

Posiedzenie rady otworzyła Pani Wioletta Wilimska - Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Wśród tematów poruszanych w trakcie obrad znalazły m.in. innowacyjne działania i dobre praktyki w zakresie wsparcia osób starszych z regionów europejskich i możliwości ich implementacji w Polsce, które zaprezentowała Pani Renata Jasiołek - Koordynator Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli. O doświadczeniach z działalności regionalnych rad ds. polityki senioralnej opowiedziały: Pani Krystyna Łaźnia - Członek Śląskiej Rady ds. Seniorów oraz Pani Izabela Damboń-Kandziora – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Pani Barbara Kamińska Doradca Marszałka Województwa Opolskiego. Ponadto działania rad seniorów w kontekście ogólnokrajowym przedstawiła Pani Barbara Szafraniec – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.


Wspólne spotkanie regionalnych rad seniorów stworzyło przestrzeń do dyskusji na temat szans i wyzwań stojących przed polityką senioralną, jak również ustalenia możliwości współpracy pomiędzy radami, w szczególności inicjowania działań pozwalających na projektowanie skutecznych rozwiązań w tym obszarze.

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl