Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium
2016-10-07

Posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy

W dniu 5 października 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie członków Rady Regionalnej Platformy Współpracy

Przebieg posiedzenia Rady Regionalnej Platformy Współpracy

Posiedzenie otworzył Rafała Barańskiego - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie witając zebranych członków Rady oraz zaproszonych gości, przedstawił jednocześnie porządek spotkania.

Pani Anita Parszewska specjalista ds. realizacji projektu, w Projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych opowiedziała o założeniach projektu, w tym w szczególności o możliwych grantobiorach oraz kryteriach oceny innowacji, które mogą otrzymać wsparcie finansowe. Projekt realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Działanie 4.1 INNOWACJE SPOŁECZNE._ulotka

W dalszej części spotkania Pani Małgorzata Szlązak – Kierownik Zespołu Badań i Analizy ROPS Kraków przybliżyła uczestnikom spotkania zrealizowany I etap projektu „Bliżej Ciebie - model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”w ramach IV Osi Priorytetowej PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Działanie 4.1 INNOWACJE SPOŁECZNE. Przedstawiła wypracowany model Lokalnego Centrum Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej (LCŚOP). Wskazała m. in. założenia funkcjonowania LCŚOP, kto mógłby korzystać z tej oferty, przedstawiła planowane obszary wsparcia. Prelegentka przybliżyła również słuchaczom założenia dotyczące II etapu ministerialnego konkursu(Ministerstwo Rozwoju),
w ramach którego istnieje możliwość pilotażowego wdrażania opracowanego Modelu LCŚOP.

Podczas dalszej części spotkania Michał Góra, Kierownik Działu Ekonomii Społecznej przybliżył zebranym zagadnienia związane z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej w zatrudnianiu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przybliżył proces zakładania spółdzielni socjalnych, jako przykładu przedsiębiorstwa społecznego, odnosząc się także do możliwości pozyskania wsparcia dla tworzonych spółdzielni. Prelegent przybliżył również działalność kilku regionalnych spółdzielni socjalnych, które zostały uruchomione dzięki wsparciu przekazanym przez Akademie Rozwoju Ekonomi Społecznej (zakończony już projekt ROPS Kraków). Następnie uczestnicy spotkanie otrzymali informacje na temat obecnego systemu wsparcia na rzecz PES.

W ostatniej części posiedzenia Pan Rafał Barański- Zastępca Dyrektora ROPS poinformował zebranych o inauguracji posiedzenia Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które miało miejsce w dniu 4 października 2016 r. w MRPiPS.

Ponadto Pani Agnieszka Słowik jako przedstawiciel Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przybliżyła obecny na spotkaniu stan realizacji konkursów ogłaszanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w poddziałaniach 9.1, 9.2 oraz 9.3., odpowiedziała również na zadawane w tym obszarze pytania m. In. dotyczące stanu realizacji umów dla OWES.

Na koniec spotkania Pan Rafał Barański - Zastępca Dyrektora ROPS poinformował o przygotowywanym w partnerstwie przez ROPS Kraków wniosku do konkursu w ramach II Osi Priorytetowej PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w ramach których mozliwe będzie realizacj szkoleń dla kadry systemu wpierania rodziny i pieczy zastepczej oraz służb zaangażownaych w reliazcje zadań wynikających z ustawy .

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl