Załaduj kalendarz
2017-09-19

Poszukujemy kolejnych miejsc przyjaznych seniorom

Każdy z nas bardzo chce, aby Województwo Małopolskie było przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców. Podejmujemy w tym kierunku wiele działań. Tym razem zapraszamy Państwa do udziału w akcji społecznej, mającej na celu współtworzenie na terenie miasta Krakowa przestrzeni, która wpływając na dobre samopoczucie seniorów, będzie wyrazem naszej wspólnej troski wobec środowiska osób starszych, a także pomoże im w realizowaniu codziennych potrzeb.

Chcemy promować działające na terenie miasta Krakowa „miejsca przyjazne seniorom”: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne, użyteczności publicznej i inne, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Laureatów tegorocznej edycji wydarzenia poznamy już 11 grudnia podczas uroczystej gali finałowej.

W VIII edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

- instytucje,
- firmy,

- organizacje,
- urzędy,
- osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadające pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu).


Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:

- posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,

- utrzymują i rozbudowują ofertę,

- potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,

- realizują zniżki i rabaty dla seniorów,

- posiadają architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do potrzeb osób starszych,

- są otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,

- są miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.


Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.


Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 31 października 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego). Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmie się komisja konkursowa, która przygotuje listę rekomendacyjną. Jednak ostateczną decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmie kapituła decyzyjna w składzie: Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa.


Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz dlaseniora.krakow.pl


Równorzędnymi organizatorami i realizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.    


Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.


Do pobrania:

>>> Regulamin konkursu

>>> Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

>>> Lista osób zgłaszających kandydaturę (w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne) (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

>>> Zgoda na udział w akcji „Miejsce przyjazne seniorom” (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

>>> Formularz rekomendacji (Załącznik nr 4 do Regulaminu)

>>> Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom” (Załącznik nr 5 do Regulaminu)zmniejszone_logo_MPS

Prezentacja1

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl