Załaduj kalendarz
2016-11-30

Poznaliśmy Małopolskich Pracodawców Przyjaznych Rodzinie

W czasie uroczystej gali, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie zostały wręczone nagrody w Wojewódzkim Konkursie „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016”.

Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie odebrali nagrody z rąk Pana Rafała Barańskiego – Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Pani Sylwii Grzesiak – Ambroży – Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM oraz Pani Edyty Klimowskiej – Bobuli – Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.Wśród laureatów Konkursu, którzy otrzymali tytuł „Małopolskiego Pracodawcy Przyjaznego Rodzinie 2016” znaleźli się:

- w kategorii: Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników

Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio w Mogilnie


Ten niewielki podmiot prywatny doceniono za starania podejmowane w zakresie elastycznej organizacji pracy pracowników oraz wprowadzenie ułatwień w obszarze organizacji opieki nad dziećmi pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.- w kategorii: Pracodawca zatrudniający do 250 pracowników

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Podmiot uhonorowany został za ciekawe rozwiązania w zakresie elastycznej organizacji pracy pracowników oraz bogaty pakiet socjalny i różnorodność działań w obszarze zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego pracowników.- w kategorii: Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników

Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o.

Podmiot został nagrodzony za niezwykle bogatą ofertę dla pracowników w zakresie ułatwiania im godzenia życia zawodowego z prywatnym zarówno w obszarze elastycznej organizacji pracy, organizacji opieki nad dziećmi, materialnego wsparcia jak również działań w obszarze zdrowia i wypoczynku.Ponadto wyróżnienie za działania podejmowane na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym w kategorii: Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników otrzymał Philip Morris Polska S.A. Podmiot został doceniony za prowadzenie działań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi pracowników (prywatne przedszkole), wsparcia socjalnego oraz działań w obszarze zdrowia (szczególna troska o pracownice spodziewające się dziecka – specjalny pakiet medyczny).Galę uświetnił wyjątkowy występ Pani Anny Dudek w towarzystwie Pana Łukasza Belcyra.Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.
Drukuj
    Mapa dojazdu
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

    30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
    tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
    e-mail: biuro@rops.krakow.pl