Załaduj kalendarz
2007-04-18

Praca socjalna z osobą długotrwale bezrobotną.

Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym kompetencji pracowników socjalnych w obszarze zadań związanych z aktywizacją zawodową osób długotrwale bezrobotnych więcej - nowe oferty szkoleniowe Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl