Załaduj kalendarz
2009-03-19

Praca socjalne z rodzina wieloproblemową.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie  „Praca socjalna z rodziną wieloproblemową". Ofertę kierujemy do pracowników socjalnych OPS i PCPR. Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu systemowego PO KL "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej"

wiecej - szkolenia PO KL

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl