Załaduj kalendarz
2010-06-04

Program Pomocowy dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

Możliwość wyjazdu dla dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi na wypoczynek.
   Szanowni Państwo Starostowie
- wszyscy w Województwie


    W związku z programem pomocowym zainicjowanym przez Radę Ministrów i  działaniami interwencyjnymi dla rodzin poszkodowanych w  wyniku powodzi,  proszę o wytypowanie dzieci w wieku 3- 7 lat, wraz z ich matkami lub innymi opiekunami  na zorganizowany, dwutygodniowy wypoczynek.

Termin wyjazdu: 12 czerwca 2010r. Miejsce: ośrodek  wczasów rodzinnych „ Wielkopolanka” w Juracie, ul. Wojska Polskiego 8.

    Kwalifikacja dzieci wraz z opiekunami winna nastąpić w formie pisemnej, na podstawie kryterium oceny sytuacji rodziny po powodzi, w tym stanu zniszczenia domu. Jeżeli w rodzinie zakwalifikowanej do tej formy pomocy byłoby, oprócz dziecka w wieku przedszkolnym lub młodszego, także dzieci starsze- uczniowie szkoły podstawowej – można je zakwalifikować łącznie.

    Do zakwalifikowania na wyjazd konieczna jest również pisemna zgoda rodzica oraz, w przypadku wyjazdu dziecka z innym opiekunem – pisemna zgoda na powierzenie opieki nad dzieckiem/ dziećmi wytypowanej osobie.
        Zapewniony zostanie przejazd z Krakowa do Juraty w obie strony, natomiast z Państwa strony konieczne jest  zorganizowanie dowozu i odbioru   dzieci wraz z opiekunami do/z Krakowa.

    Jednocześnie prosimy o zabezpieczenie na czas trwania dwutygodniowego  wyjazdu   opieki nauczyciela wychowania przedszkolnego odpowiedzialnego za zorganizowanie zajęć dla dzieci oraz przesłanie zapotrzebowania na materiały niezbędne do zorganizowania zajęć edukacyjno – rekreacyjnych dla dzieci podczas wypoczynku.  
    
W wyjeździe weźmie udział łącznie 70 uczestników (dzieci wraz z opiekunami). Zapewniony zostanie całodobowy pobyt oraz fachowa opieka medyczna i wsparcie psychologiczne dla matek. Dla najbardziej potrzebujących przewidziane są również odpowiednie wyprawki dla dzieci.

    W związku z powyższym prosimy o pilne przygotowanie list ( zgodnie z załączonym wzorem) zakwalifikowanych dzieci wraz z opiekunami w terminie do dnia 7 czerwca 2010r, do godz. 12.00 i przesłanie e- mail na adres: esolecka@rops.krakow.pl .

    Prosimy o wytypowanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dzieci i rodzin do wyjazdu i zebranie stosownych oświadczeń.
Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Ewa Solecka- Florek, tel. 12 422-06- 36 wew. 21, tel. kom.  698 672 624.
                    Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Wioletta Wilimska
              
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl