Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2011-08-11

Projekt: "50+. Nowy wiek kultury"

"50+. Nowy wiek kultury" to najnowszy projekt Stowarzyszenia Teatr Nowy w Krakowie, który zrodził się z przekonania o potrzebie zaprezentowania osób starszych w pozytywnym świetle, ukazania możliwości jakie w sensie kulturotwórczym i obywatelskotwórczym mają osoby należące do grupy "50+", które mimo swoich zdolności, aktywności i możliwości często - ze względu na wiek - są dyskryminowane i wyłączane z codziennego obywatelskiego życia.

Projekt realizowany jest na terenie Krakowa, Tarnowa-Mościc, Brzeska i Gródka nad Dunajcem.

Patronat  honorowy nad projektem objęli; Pani Henryka Krzywonos-Strycharska, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Wsparcia dla Projektu  50+NOWYWIEK KULTURY udzieliła Pierwsza Dama Rzeczpospolitej, Pani Anna Komorowska.  

Patronat medialny nad projektem objęła Gazeta Wyborcza i Radio Plus, Karnet, serwis Kampanie Społeczne, Modny Kraków, Kulturatka.pl.
 

Projekt to odpowiedź na rządowy program aktywizacji osób starszych "50+" ogłoszony w 2008 roku przez ministra Michała Boniego. Starzejące się społeczeństwo, jakim jest Polska, powinno nie tylko zmienić stosunek do osób starszych ale także stworzyć interesującą ofertę tak kulturalną, edukacyjną jak i obywatelską dla tej coraz większej i istotniejszej grupy społecznej.
Wyróżniającym elementem projektu "50+. Nowy Wiek Kultury" jest zwrócenie uwagi na brak w Polsce specjalnej oferty kulturalnej dla osób starszych, co wynika z braku zainteresowania instytucji kultury odbiorcami z grupy "50+". Zamierzeniem autorów projektu jest jednak nie tylko stworzenie osobom starszym bogatej oferty kulturalnej, ale też ukazanie odbiorcom projektu, że poprzez język sztuki i działania interdyscyplinarne można włączyć się do dyskusji na tematy społeczne, współtworzyć swoje lokalne środowisko. - Chodzi o przywrócenie osób starszych do dyskursu codzienności, a także wsparcie uczestników projektu w konstruowaniu odpowiadającego im dyskursu publicznego, w ramach którego będą w stanie nie tylko wypowiadać swoje potrzeby, ale także gwarantować sobie możliwość ich realizacji. Poprzez praktyczne działania w ramach społeczności lokalnej zamierzamy pozytywnie wpływać na społeczny wizerunek osób starszych, przeciwdziałając stereotypowym (zwłaszcza wśród ludzi młodych). Zadaniem wszystkich działań w ramach prezentowanego projektu jest przekazanie jego uczestnikom praktycznych narzędzi i sposobów działania, za pomocą których będą mogli wpływać na poprawę jakości własnego życia oraz społeczną reintegrację grupy wiekowej do której przynależą - wyjaśnia Danuta Bień koordynator projektu.

Do tej pory Seniorzy z Małopolski wzięli udział w serii szkoleń a teraz pod okiem fachowców przygotowują się do występów finałowych w Tarnowie, Gródku nad Dunajcem oraz Brzesku.
16 czerwca 2011 zakończył się pierwszy etap szkoleń w ramach projektu „50+ Nowy Wiek Kultury“; 50 beneficjentów projektu z Gródka nad Dunajcem, Brzeska i Tarnowa wzięło udział w warsztatach integracyjnych odbywających się w Janowicach koło Tarnowa. Celem warsztatów była integracja poszczególnych grup, poprzez wypracowanie zasad współpracy, które obowiązywać będą do końca realizacji projektu w grudniu 2011 roku.
W ramach pierwszych sesji szkoleniowych zatytułowanych: „Uruchamianie wewnętrznego potencjału – Inteligencja emocjonalna” uczestnicy mieli okazję pracować nad rozpoznawaniem emocji, zarządzaniem emocjami, komunikacją – zakłóceniami w komunikacji i metodami efektywnej komunikacji, wyznaczaniem celu i motywacją oraz budowaniem współpracy. Zwieńczeniem projektu będzie realizacja wypracowanej podczas czterech kolejnych zjazdów „Akcji“, mającej na celu zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na problemy ludzi starszych. Dlatego też pierwsze sesje treningowe skoncentrowane były na rozwijaniu potencjału indywidualnego a także na wypracowaniu umiejętności wykorzystywania tego potencjału w ramach pracy w grupie.
Szkolenia prowadzone przez profesjonalnych trenerów biznesu wykazały, że stanowiąca punkt wyjścia dla projektu diagnoza sytuacji (stworzona w oparciu o przygotowane w ramach projektu raporty lokalne), w jakiej znajdują się osoby starsze w Polsce (marginalizacja, samotność, wykluczenie z życia społecznego, brak alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego) choć była bliska prawdy miała zbyt pesymistyczny charakter. Beneficjenci projektu, jak się okazało, to osoby z różnych środowisk, mające ciekawe pomysły, odmienne doświadczenie zawodowe, edukacyjne i rodzinne, co bez wątpienia doda kolorytu decydującej fazie projektu.
Ważnym momentem inicjatywy Stowarzyszenia Teatr Nowy w Krakowie będzie debata społeczna poświęcona sytuacji ludzi starszych w Polsce. W debacie wezmą udział znane postacie świata kultury, polityki i szeroko rozumianego życia społecznego.

Zwieńczeniem działań podjętych w ramach projektu będzie przygotowanie spektakli teatralnych poruszających problemy starzejącego się polskiego społeczeństwa. Scenariusze spektakli zostaną oparte na bogatych doświadczeniach związanych z realizacją projektu i licznych rozmowach z uczestnikami organizowanych cyklicznie spotkań. Swój udział w spektaklach zapowiedzieli już m.in. Anna Polony i Tadeusz Kwinta.
 

  

Opis projektu 

Więcej informacji na stronie: www.teatrnowy.com.pl

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl