Załaduj kalendarz
0000-00-00

Projekt „Europa otwarta dla wszystkich”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Samarytańskim Towarzystwem im. Jana Pawła II w Zakliczynie (na podstawie umowy partnerskiej) będzie realizować projekt pod nazwą „Europa otwarta dla wszystkich”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Samarytańskim Towarzystwem im. Jana Pawła II w Zakliczynie (na podstawie umowy partnerskiej)
będzie realizować projekt pod nazwą „Europa otwarta dla wszystkich”.
Projekt został zgłoszony do konkursu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - „Małe Granty 2003” i jako jeden z niewielu otrzymał dofinansowanie ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (Counterpart Funds), pochodzących z pomocy Komisji Europejskiej dla Polski, pozostających w dyspozycji UKIE.

Głównym celem Projektu, będącego kampanią informacyjną, jest wzrost poziomu akceptacji dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz wzrost poziomu wiedzy o integracji z Unią wśród małopolskich emerytów i rencistów.
Poruszane będą zagadnienia związane wyborami do Parlamentu Europejskiego, korzyściami dla Polski wynikającymi z przystąpienia do Unii Europejskiej, prawami i uprawnieniami emerytów i rencistów w różnych aspektach ich przyszłego życia w zjednoczonej Europie oraz możliwościami wykorzystania tych praw.
W trakcie Kampanii będą miały miejsce 3 konferencje informacyjne:

- Kraków - 21 kwietnia 2004 r.
(Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 22, sala nr 201)
- Tarnów - 29 kwietnia 2004 r.
(Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30, sala nr 33)
- Nowy Sącz - 5 maja 2004 r.
(Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, ul. Długosza 3, Sala im. Romana Sichrawy) w godz. 10.00 -16.30

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszeni zostali studenci małopolskich uczelni wyższych. Zapewnią oni w czasie konferencji obsługę stanowisk informacyjnych - „Centra informacyjno-konsultacyjne”. Studenci będą udzielać odpowiedzi na dodatkowe pytania, a także udostępniać materiały informacyjne
o problematyce unijnej.
W trakcie każdego ze spotkań planowany jest także występ grupy wokalno – instrumentalnej „Ballada”, tworzonej przez uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Zakliczynie.


Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału: tel.: 014/66-53-631 (Zakliczyn),
012/422 -06-36 (Kraków, ROPS).

Z A P R A S Z A M Y
Udział w spotkaniach jest bezpłatny!


Współorganizatorzy:
Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl