Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2011-08-29

Projekt: „Weź kurs na wielokulturowość”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza wszystkie osoby, które zainteresowane są rozwojem swoich kompetencji trenerskich i umiejętności pracy z grupą, na 10-miesięczy kurs trenera kompetencji międzykulturowych pt.: „Weź kurs na wielokulturowość”.  

CEL PROJEKTU

Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie procesu integracji obywateli państw trzecich poprzez przygotowanie do niego polskich urzędników i funkcjonariuszy. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację szeregu celów pośrednich, jakimi są:
1. Wyposażenie przedstawicieli grup zawodowych sfery publicznej w wiedzę na temat zjawiska imigracji i praw migrantów oraz kompetencje międzykulturowe – umiejętność właściwego zachowania się podczas kontaktu z osobą odmienną kulturowo, różniącą się pochodzeniem etnicznym, narodowym, rasą, wyznaniem.
2. Budowanie przyjaznego nastawienia instytucji publicznych do obywateli państw trzecich poprzez uwrażliwienie (podnoszenie świadomości) przedstawicieli sektora publicznego (i szerzej obywateli polskich) w kwestii imigrantów i ich kultury oraz tematyki wielokulturowości.
3. Wyszkolenie grupy kompetentnych trenerów i trenerek umiejętności międzykulturowych we wszystkich regionach Polski, którzy jako multiplikatorzy i multiplikatorki będą w przyszłości prowadzić kolejne szkolenia, co pozwoli coraz szerszej grupie osób pracujących w sferze publicznej na lepsze zrozumienie imigrantów i, w konsekwencji, wpłynie na złagodzenie trudności obywateli państw trzecich wynikających z adaptacji w nowej społeczności.
GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Projekt skierowany jest do personelu sektora publicznego w Polsce, pracowników:
1. instytucji edukacyjnych (m.in. nauczyciele i pedagodzy),
2. służb mundurowych (m.in. policji, straży granicznej, straży miejskiej, służby więziennej),
3. środowisk medycznych (m.in. pielęgniarki, lekarze),
4. urzędów (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie, urzędów pracy, wydziałów ds. cudzoziemców, działów polityki społecznej, inspektoratów pracy).

DZIAŁANIA
W ramach kursu moduły warsztatowe służące rozwijaniu kompetencji międzykulturowych i umiejętności trenerskich uzupełniane będą wykładami i seminariami m.in. na temat problematyki migracji, integracji, praw człowieka, przepisów prawa i statusu prawnego cudzoziemców w Polsce, a także wielokulturowości i ochrony przed dyskryminacją.
Kursanci i kursantki opracują pod okiem ekspertów i ekspertek programy jednodniowych warsztatów dla grup zawodowych objętych projektem oraz przeprowadzą 8-godzinne warsztaty, po których otrzymają certyfikat ukończenia Kursu. Zajęcia w ramach Kursu poprowadzą eksperci i ekspertki wyspecjalizowani w ww. problematyce.
Poszukiwani są uczestnicy i uczestniczki, którzy będą wykorzystywać nabyte umiejętności, prowadząc w przyszłości warsztaty i szkolenia dla innych pracowników i pracowniczek służb publicznych i w ten sposób multiplikować wiedzę na w/w tematy oraz rozwijać kompetencje międzykulturowe tych osób.
Kurs potrwa od listopada 2011r do września 2012r., zajęcia będą odbywały się w Warszawie. Udział w Kursie jest bezpłatny. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zostaną pokryte przez Organizatora.


REKRUTACJA

Rekrutacja rozpoczyna się dnia 22 sierpnia i trwać będzie do 28 września 2011 roku (kolejność zgłoszeń nie jest kwestia decydującą).

Szczegółowe informacje dotyczące Kursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stornie projektu: www.hfhr.org.pl/wezkurs .
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl