Załaduj kalendarz
2016-08-05

Projekt „Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!”

Rozpoczęła się realizacja projektu skierowanego do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie uczestniczą w jakimkolwiek kursie doszkalającym, tzw. młodzieży NEET zamieszkującej województwo małopolskie oraz do osób długotrwale bezrobotnych i rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

W ramach projektu uczestnikom oferuje się:

- diagnozę – spotkanie z doradcą zawodowym lub psychologiem i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

- pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty motywacyjne,

- szkolenia zawodowe,

- 3-miesięczne płatne staże zawodowe,

- wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kid.net.pl

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl