Załaduj kalendarz
2009-06-01

Projekt europejski POKL - wsparcie dla osób głuchoniewidomych

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od grudnia 2008 r. do stycznia 2010 r. w ramach funduszu europejskiego POKL realizuje projekt pod hasłem : „Weź sprawy w swoje ręce”. Jest to projekt systemowy i będzie odnawiany w następnych latach do 2013 r.

W ramach projektu chcemy objąć specjalistyczną pomocą 400 osób z jednoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku w wieku od 16 do 60 lat w całej Polsce; aktualnie mamy ok. 200 uczestników projektu. Niezależnie od realizowanego projektu mogą się do nas zgłaszać osoby w dowolnym wieku – im również udzielamy wsparcia. W załączeniu przesyłamy Ofertę dla beneficjenta zawierającą informacje, co możemy zaproponować uczestnikom projektu POKL.

W odniesieniu do naszych działań zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę poprzez
- przekazywanie TPG informacji o osobach z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu na Państwa terenie,
- przekazywanie tym osobom informacji o działaniach TPG (możemy w tym celu przesłać ulotki i plakaty informujące o naszych działaniach),
- pomoc w nawiązaniu kontaktów z współpracującymi z Państwem organizacjami pozarządowymi, domami pomocy społecznej, spółdzielniami osób niewidomych, zakładami pracy chronionej itp.
Dysponujemy kadrami regionalnymi, które mogą koordynować naszą współpracę na poziomie lokalnym. W razie potrzeby, przedstawiciel TPG jest gotowy spotkać się z Państwem.

Liczymy na Państwa odpowiedź i współpracę.
Z poważaniem,
Justyna Kalita, Rekruter POKL
tel.: 22-635 69 70, 0501 406 396, e-mail: jkalita@tpg.org.pl  

Do pobrania:


 Weź sprawy w swoje ręce- o projekcie 
  poparcie Marszałka dla projektu

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl