Załaduj kalendarz
2015-07-31

Projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - nabór do udziału w krajowej wizycie studyjnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 31 lipca 2015 r. nabór do udziału w krajowej wizycie studyjnej.

Nabór jest prowadzony w okresie od 31 lipca do 20 sierpnia 2015 r.

 

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w „Regulaminie zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w krajowej wizycie studyjnej organizowanej w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

 

Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32

30-070 Kraków

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. projektu tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728 431 380 lub mail: agawel@rops.krakow.pl

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl