Załaduj kalendarz
2013-03-29

Projekt Programu Strategicznego Włączenie Społeczne przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego

Program Strategiczny Włączenie Społeczne jest jednym z 10 programów strategicznych przygotowywanych przez Samorząd Województwa, które wraz ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 będą stanowić podstawowe instrumenty koordynacji poszczególnych dziedzin polityki rozwoju województwa. Dnia 21 marca projekt Programu został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.
Zachęcamy Państwa do współtworzenia konstruowanego Programu – o terminach konsultacji oraz wydarzeń z nimi powiązanych będziemy na bieżąco informować.

Program Strategiczny Włączenie Społeczne, za którego kształt odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, będzie realizować podstawowy kierunek Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (SRWM) w obszarze 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne, jakim jest „Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna”. Ponadto do Programu przynależą wymienione w SRWM w ramach obszaru 1. Gospodarka wiedzy i aktywności działania wzmacniające i promujące przedsiębiorczość społeczną.


Przyjęty przez Zarząd Województwa projekt Programu koncentruje się zatem wokół pięciu priorytetów:

1. Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej
2. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie
3. Integracja działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
4. Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa
5. Wspieranie integrującej polityki społecznej regionu

Opracowywany Program pełnić ma funkcję strategii w zakresie polityki społecznej. Wkrótce rozpoczną się konsultacje projektu Programu Strategicznego Włączenie Społeczne (oraz projektów pozostałych programów strategicznych). Zachęcamy Państwa do współtworzenia konstruowanego Programu – o terminach konsultacji oraz wydarzeń z nimi powiązanych będziemy na bieżąco informować.


Więcej o założeniach Programu oraz procesie jego konstruowania można przeczytać tutaj.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl