Załaduj kalendarz
2019-11-29

Projekt „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” - podsumowanie tegorocznych działań i plany na rok 2020

W ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zakończyliśmy realizację działań edukacyjnych zaplanowanych na rok 2019. Kolejne szkolenia ruszą już w przyszłym roku. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie-https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114.html
Efekty tegorocznych działań są imponujące!
Zrealizowaliśmy 16 tematów szkoleniowych dla 52 grup i 558 uczestników, z których część skorzystało z kilku szkoleń. W spotkaniach superwizyjnych wzięło udział 21 osób. 
Poza rozwojem kompetencji, udział w szkoleniach staje się okazją do integracji środowiska oraz wymiany doświadczeń. 
Z informacji zwrotnych od uczestników wynika, że zrealizowane formy wsparcia  zostały ocenione wysoko i stanowiły wartościowy wkład w warsztat pracy uczestników. Motywuje nas to do dalszych działań! 

Obecnie przygotowujemy  program na rok 2020. Planujemy realizację szkoleń z poniższych tematów:

Okresowa oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej- podejście interdyscyplinarne 
Usprawnianie współpracy instytucji i służb zaangażowanych w działania  na rzecz dziecka i rodziny 
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizacje zadań dot. wspierania rodziny i organizowania pieczy zastępczej 
Metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy z dzieckiem i rodziną 
Praca z dzieckiem i rodziną w placówce wsparcia dziennego 
Metoda dialogu motywujacego - praca z nastolatkiem przejawiającym zachowania trudne 
Cyberuzależnienia- dzieci i młodzież w świecie nowych technologii
Praca w placówce wsparcia dziennego- wychowawca jako lider grupy 
Superwizja dla ośrodków adopcyjnych 
Superwizja dla placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo- wychowawczych

Projekt „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.   

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl