Załaduj kalendarz
2013-01-15

Projekt Zielona Linia

Celem projektu Zielona Linia jest polepszenie dostępu do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług, tak aby szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji.

Udzielane są informacje na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Można uzyskać odpowiedzi na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z Kodeksu pracy.

Wybierając numer telefonu 19524, uzyskać można informacje na temat:

- aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych),

- uprawnień na rynku pracy,dofinansowania działalności gospodarczej,

- możliwości szkoleń i przekwalifikowań,

- instrumentów rynku pracy (m.in.: staży, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych),

- rekrutacji pracowników,

- świadczeń z powiatowego urzędu pracy,

- baz teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej i innych.

Szczegółowe informacje na temat projektu Zielona Linia można znaleźć na stronie:

http://zielonalinia.gov.pl

8976439

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl