Załaduj kalendarz
2016-09-29

Przedłużono nabór zgłoszeń w konkursie "Małopolski Pracownik Socjalny 2016"

Informujemy, że do 14 października 2016 r. przedłużono nabór zgłoszeń w Konkursie "Małopolski Pracownik Socjalny - Mamy moc pomagania".

Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny ma na celu wyróżnienie najlepszych pracowników socjalnych, a także uświadomienie mieszkańcom województwa, jak trudną i odpowiedzialną rolę w społeczeństwie pełnią te osoby.

Charakter pracy pracowników socjalnych jest bardzo zróżnicowany, wymaga wiedzy z rozmaitych, często odległych od siebie, dziedzin. Pracę tę determinuje również miejsce zatrudnienia. Te uwarunkowania zostały uwzględnione w regulaminie konkursu, dlatego też wybór najlepszego Pracownika nastapi w trzy kategorie: Animacja, Integracja oraz Doświadczenie.

Kategoria Animacja

Skierowana jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, ale także w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

To właśnie ci pracownicy pracują w środowisku i wychodzą naprzeciw problemom osób w ich otoczeniu. W tej kategorii szczególnie premiowane będzie zatem wykorzystywanie innowacyjnych metod pracy socjalnej, w szczególności środowiskowej pracy socjalnej, a także animowanie i realizacja inicjatyw społecznych przy wykorzystaniu sieci współpracy oraz wspieranie inicjatyw oddolnych i wzmacnianie poczucia solidarności lokalnej.

Kategoria Integracja

W Małopolsce jest jednak wiele innych instytucji, które zatrudniają pracowników socjalnych, których model pracy jest odmienny od stosowanego w ośrodkach pomocy społecznej. Chodzi o osoby zatrudniane m.in. w domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej czy organizacjach pozarządowych. To właśnie z myślą o nich w konkursie wprowadzona została kategoria Integracja. W tym przypadku szczególnie premiowane są kreatywne podejście do pracy na rzecz podopiecznych oraz wdrażanie programów aktywizujących podopiecznych.

Kategoria Doświadczenie

Trzecia kategoria – Doświadczenie, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska w zakresie nagradzania wieloletniej i skutecznej działalności pracowników socjalnych. W tym przypadku nagradzane będą osoby o minimum 15-letnim stażu pracy na stanowisku pracownika socjalnego, które mają na swoim koncie wybitne rozwiązania w pomocy społecznej służące podnoszeniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego oraz które mogą pochwalić się prekursorskim podejściem we wdrażaniu nowych metod pracy w środowisku lokalnym.

Jak zgłaszać kandydatów?

Zgodnie z Regulaminem Konkursu dla każdej ścieżki przygotowany został odrębny formularz kart zgłoszeniowych. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać przełożeni (formularz), współpracownicy (formularz) oraz klienci pracowników socjalnych (formularz).

Termin zgłoszeń upływa 14 października 2016 roku– decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32

30-070 Kraków

Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie Kapituła Konkursowa, którą tworzą zaproszeni przez Organizatora specjaliści w dziedzinie pracy socjalnej, a także reprezentanci podmiotów patronujących inicjatywie lub sponsorzy nagród konkursowych.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Konferencji „Mamy moc pomagania” pn. „Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań”, która odbędzie się w Krakowie. O dacie, miejscu i godzinie spotkania podmioty zgłaszające oraz wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja ta zostanie także udostępniona na stronie internetowej organizatora Konkursu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pod numerem telefonu: 12 422 06 36 w. 21.

MRPiPS_logo

logo_patronat_MWM

Radio_Kra__w__TVP_patronat_medialny

statuetka_MPSR_2016


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl