Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Grudzień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium
2017-05-25

Regionalna konferencja WTZ i ZAZ już za nami

W odpowiedzi na zgłoszoną przez środowisko małopolskich warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej potrzebę dyskusji na temat regulacji prawnych dotyczących systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz uwarunkowań rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz reintegracji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niepełnosprawności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w dniach 23-24 maja 2017 r. zorganizował konferencję pt. „Uwarunkowania rozwoju efektywnej kooperacji WTZ i ZAZ z partnerami lokalnymi na rzecz reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

Celem konferencji było wzmocnienie potencjału współpracy podmiotów reintegracyjnych z partnerami lokalnymi oraz promowanie współpracy partnerskiej WTZ, ZAZ, przedsiębiorstw społecznych oraz samorządów w obszarze reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Główne obszary problemowe, poruszane podczas konferencji stanowiły w związku z tym takie tematy jak: rola reintegracji zawodowej w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, rola WTZ i ZAZ w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, uwarunkowania rozwoju partnerstw lokalnych w obszarze reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zebranych powitała Wioletta Wilimska, Dyrektor ROPS w Krakowie. Następnie głos zabrała Agnieszka Ścigaj, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, która zachęciła uczestników konferencji do podjęcia próby wypracowania kompleksowej propozycji zmian w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Kolejnym mówcą otwierającym spotkanie był Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który krótko przedstawił zadania administracji rządowej w województwie w dziedzinie wsparcia osób niepełnosprawnych. W dalszej kolejności Krzysztof Flaszowski, kierownik WTZ przy DPS w Krakowie przybliżył zebranym ideę i dotychczasową działalność Forum WTZ Małopolska. Wystąpienia otwierające zamknęła Joanna Kołdras, reprezentująca Małopolski Oddział PFRON, która przedstawiła dane statystyczne dotyczące finansowania działań WTZ oraz przybliżyła uczestnikom konferencji założenia rządowego Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został prezentacji dobrych praktyk funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. W tym bloku tematycznym kolejno głos zabrali: Marek Mielak, kierownik WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, który przedstawił działalność wytwórczą i usługową WTZ prowadzonego przez samorząd, Członkowie Zarządu Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie, Małgorzata Urbanik i Arkadiusz Tomasiak, którzy zaprezentowali kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych realizowane przez organizację pozarządową, oraz Anna Goździk, która przybliżyła zebranym problematykę standaryzacji jakości usług PES reintegracyjnych na przykładzie WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie „Ognisko” w Krakowie.

Po zakończeniu prelekcji, zgodnie z postulatem środowiska WTZ, zorganizowane zostało spotkanie z ekspertami z Izby Administracji w Skarbowej, poświęcone problematyce obowiązków podatkowych WTZ i ZAZ w kontekście ich działalności wytwórczo-usługowej.

W godzinach przedwieczornych uczestnicy konferencji przystąpili do dyskusji na temat kreowania partnerstw lokalnych na rzecz reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zmian podstaw prawnych funkcjonowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, w dwóch grupach roboczych.

Drugi dzień spotkania poświęcono wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk dotyczących współpracy z partnerami lokalnymi na rzecz skutecznej reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnym. Dyskusję poprzedziło wystąpienie dr. Tomasza Wardzały (WTZ Stowarzyszenia REPI w Tarnowie, UP w Krakowie) na temat teorii i praktyki współpracy lokalnej oraz prezentacja współpracy partnerskiej realizowanej przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną przez dr Katarzynę Wojtanowicz (UP JP II w Krakowie). Następnie głos zabrali przedstawiciele: WTZ (Krzysztof Jurczak, WTZ SKO „Piast” w Woli Rzędzińskiej), ZAZ (Agnieszka Lewonowska-Banach, ZAZ „U Pana Cogito” w Krakowie), spółdzielni socjalnej (Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu) oraz samorządu lokalnego (Ryszard Kamionka, OPS w Kluczach), by przedstawić swą perspektywę i doświadczenia współpracy w ramach partnerstw lokalnych. Dyskusję plenarną moderował Przemysław Piechocki.

W konferencji udział wzięło ponad 60 osób: byli to przede wszystkim kierownicy i pracownicy małopolskich warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie. Efektem konferencji jest treść apelu z postulowanymi podstawowymi zmianami legislacyjnymi, mającymi na celu doraźne usprawnienie realizacji przez WTZ funkcji reintegracji społeczno-zawodowej. 

Drukuj
    Mapa dojazdu
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

    30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
    tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
    e-mail: biuro@rops.krakow.pl