Załaduj kalendarz
2013-11-26

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020.
Dokument ten jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, w którym gospodarka społeczna jest postrzegana jako temat horyzontalny, dotyczący życia społecznego, gospodarczego, kulturowego - wielopłaszczyznowo wpływający na rozwój społeczności lokalnych i regionu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem mając nadzieję, że zarówno podmioty ekonomii społecznej, osoby zainteresowane działalnością w tym obszarze, jak i instytucje wspierające rozwój ekonomii społecznej zanajdą w zawartych w nim założeniach obszar dla swoich inicjatyw.

wieloletni_plan

 Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl