Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2011-11-29

Rekrutacja do projektu „Nowy zawód – pewna przyszłość”

Pragniemy poinformować, iż Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp.  z o.o. rozpoczyna drugą i ostatnia rekrutację do projektu „Nowy zawód – pewna przyszłość”, którego Beneficjentami są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia. W ramach projektu osoby niepełnosprawne przejdą m.in. szkolenie: pracownik administracyjno-biurowy i odbędą staże/praktyki zawodowe w tym zawodzie.

Projekt: „Nowy zawód- pewna przyszłość”:

W ramach projektu oferujemy:
• Zdobycie lub aktualizacja kwalifikacji zawodowych - udział w szkoleniu zawodowym: Pracownik administracyjno-biurowy +  stypendium szkoleniowe + pakiety szkoleniowe i podręczniki
• Zagwarantowany udział z stażu/praktyce zawodowej  u pracodawcy +  stypendium stażowe
• Kurs kompetencji informatycznych E- obywatel – możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu                    + opłata za certyfikat
• Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i warsztaty kompetencji społecznych
• Poradnictwo prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (np.: doradca zawodowy, psycholog, prawnik)
• zwrot kosztów dojazdu na kursy, staże/praktyki
• posiłek podczas zajęć dydaktycznych
• zakup sprzętu rehabilitacyjnego – umożliwiającego udział w projekcie
• pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi.
 
Warunki uczestnictwa:
Osoby spełniające łącznie wszystkie kryteria:
• niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim
• bezrobotne oraz poszukujące pracy  pozostające bez zatrudnienia
• zamieszkujące w powiecie krakowskim lub olkuskim (poza granicami administracyjnymi miast)
• posiadające wykształcenie min. średnie.

Dokumenty, które należy złożyć:
• kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS
• zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego lub poszukującego pracy;
• kopia świadectwa ukończenia szkoły
• kopia dowodu osobistego
• formularz  aplikacyjny + oświadczenie o miejscu zamieszkania (druki dostępne w biurze Projektu lub na stronie internetowej)

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 12 grudnia 2011 - 13 stycznia 2012 r.

Biuro Projektu- miejsce składania dokumentów:
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technologii Informacyjnych InBIT sp z o.o.
ul. Szlak 8a/5, Kraków 31-161
tel. 12  617 18 91, email: pewnaprzyszlosc@inbit.pl
www.pewnapszyszlosc.inbit.pl

Istnieje również złożenia dokumentów za  po średniactwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.
Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie projektu i udzielane są telefonicznie.

Plakat

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl