Załaduj kalendarz
2016-11-02

Relacja z wizyty studyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej

W dniu 28.10.2016 r pracownicy socjlany oraz asystenci rodziny z małoposkich ośrodków pomocy społecznej uczestniczyli w wizycie studyjnej w GOPS w Polance Wielkiej.

Uczestników wizyty przywitała Małgorzata Jezioro-Braś – reprezentantka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, organizatora wizyty - przybliżając działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej, w szczególności wskazując na działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które w 2016 roku zostały nagrodzone w konkursie organizowanym przez ROPS Kraków wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie „Przeciw Przemocy” oraz indywidualne dokonania Pani Jadwigi Kwarciak, która otrzymał tytuł Pracownika Socjalnego Roku 2015 r.

Następnie Pani Ewa Ortman - Kierownik GOPS w Polance Wielkiej przybliżyła uczestnikom wizyty historie Gminy i rozwój w jej obszarze systemu pomocy społecznej.

Wójt Gminy Pan Grzegorz Gałgan – opisał podjęte przez władze lokalne działania mające przysłużyć się społeczności tutejszej gminy, zaprezentowano również film obrazujący niezwykle ciekawy obszar na jakim znajduje sie Gmina Polanka Wielka. Dla gości przygotowano niespodziankę – degustacje wyrobów regionalnych.

W dalszej części spotkania Pani Jadwiga Kwarciak – pracownik socjalny GOPS Polanka Wielka przedstawiła szczegółowo informacje nt. podejmowanych działań przez Ośrodek, w tym w szczególności tych nagrodzonych w konkursie „Przeciw Przemocy”. Opowiedziała o inicjatywach podejmowanych od wielu lat przez kadrę GOPS w Polance Wielkiej, jak również przybliżyła zebranym wdrożone w ostatnim czasie rozwiązania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach. Prelegentka podzieliła się doświadczeniami we wdrażaniu tych działań, udzieliła wskazówek które pomocne być mogą dla innych OPS chcących przenieść te rozwiązania na swoje obszary opiekuńcze.

Następnie – gościnnie wystąpiła Pani Kamila Bandurska, współpracującą z GOPS Polanka Wielka, która zainicjowała współpracę interdyscyplinarną w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie oświęcimskim - opowiedziała dlaczego pracownikom GOPS w Polance Wielkiej „się udaje”, akcentując wielokrotnie, iż zaczynają oni wszelkie działania od człowieka i na człowieku je kończą, nie boją się szukać i z podejmowanych działań czerpią doświadczenie, które przekuwają na kolejne działania.

Następnie Pani Jadwiga Kwarciak przybliżyła działania jakie podejmowała i podejmujew ramach Stowarzyszenia Interwentów Społecznych ZA-TOREM, jako odpowiedź na zmiany w realizacji wsparcia dla osób wykluczonych. Przybliżyła zebranym jak doszło do założenia Stowarzyszenia, jakie przyświecają mu cele, jednocześnie też zaprosiła zebranych do współpracy.Na zakończenie wizyty jej uczestnicy podjęli dyskusję nad dylematami w zakresie codziennej realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej.

Autor zdjęć: Jacek Krawczyk 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl