Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2014-01-28

ROPS Kraków stawia na współpracę

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie animuje i koordynuje działania zmierzające do wypracowania rozwiązań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Instytucje pomocy i integracji społecznej z Małopolski zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami ROPS.

Współpraca ta odbywa się w ramach Regionalnej Platformy Współpracy, która zrzesza pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej z województwa małopolskiego. U źródeł powołania Regionalnej Platformy Współpracy leżało przekonanie, że o wiele skuteczniejsze jest wspólne działanie w celu rozwiązywania problemów Małopolan w obszarze integracji społecznej.  

Na działanie Platformy składa się m.in. diagnozowanie potrzeb w obszarze pomocy i integracji społecznej, organizowanie środowiska pomocy i integracji społecznej do oferowania pomocy adekwatnej do rozwiązywania potrzeb społecznych Małopolan, upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk, rozwój systemu przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w województwie oraz opiniowanie i wypracowanie rozwiązań dotyczących problemów społecznych w ramach działania grup tematycznych.

Platforma działa w ramach grup tematycznych w następujących obszarach:
•   Grupa ds. systemu pieczy zastępczej
•    Grupa ds. wspierania rodziny
•    Grupa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
•    Grupa ds. Ośrodków Interwencji Kryzysowej
•    Grupa ds. współpracy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z powiatowymi urzędami pracy
•    Grupa ds. realizacji projektów systemowych POKL w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2  

W ramach grup tematycznych toczą się dyskusje na temat aktów prawnych regulujących działanie instytucji pomocy i integracji społecznej, powstają dokumenty i poradniki pomoce w realizacji zadań (np. „Poradnik asystenta rodziny”), poruszane są zagadnienia dotyczące regulacji współpracy jednostek pomocy społecznej z urzędami pracy i wiele innych. W przypadku zainteresowania współpracą w ramach Platformy prosimy o kontakt pod adresem mailowym msabal@rops.krakow.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl