Załaduj kalendarz
2013-05-20

ROZPOCZĘCIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK

18-19 maja zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego realizowane w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Jednym z celów projektu jest podniesienie jakości usług pielęgniarskich świadczonych na rzecz mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej. Organizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie kursy umożliwią realizację tego celu poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowych umiejętności praktycznych przez pielęgniarki pracujące w małopolskich DPS-ach.

W ciągu 6 miesięcy uczestniczki kursów wezmą udział w zajęciach teoretycznych poświęconych zagadnieniom ogólnozawodowym - m.in. elementom psychologii, socjologii czy etyki w zawodzie pielęgniarki, promocji zdrowia, postępowaniu w stanach zagrożenia życia czy leczeniu krwią. Każda z nich weźmie też udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach bloku specjalistycznego - innego dla każdego z kursów. W przypadku kursu w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej zajęcia specjalistyczne będą dotyczyły problemów pielęgnacyjnych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pracy socjalnej; w przypadku kursu w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego -komunikowania w psychiatrii, zdrowia psychicznego i rehabilitacji psychiatrycznej, kliniki w psychiatrii oraz sytuacji kryzysowych i zagrożenia życia w psychiatrii.

W najbliższy piątek - 24 maja, zajęcia rozpoczną także pielęgniarki, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych w ramach projektu.

Koszty związane z realizacją szkoleń i kursów  w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” pokrywane są w 85% ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i w 15% z budżetu Województwa Małopolskiego. Udział w tych formach edukacyjnych jest dla uczestniczek bezpłatny.

Realizatorem wszystkich form kształcenia jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Krakowskim Centrum Konferencyjnym „Avangarda” przy ul. Zyblikiewicza 1.

Drukuj
Rozpoczęcie kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl