Załaduj kalendarz
2017-09-04

Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie „Praca z rodziną zagrożoną/uwikłaną w przemoc – ujęcie systemowe”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Praca z rodziną zagrożoną/uwikłaną w przemoc – ujęcie systemowe”, współfinansowanym ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności bezpośrednio pracujących z osobami i rodzinami, a jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodzinami zagrożonymi lub uwikłanymi w przemoc w rodzinie w ujęciu systemowym.


Szkolenia realizowane są w godzinach 9:00 – 15:00 w Krakowie, ul. Św. Filipa 23, ARCHEION w terminach (5 dni szkoleniowych dla każdej grupy):

•    Grupa I – 27.09., 09.10., 16.10., 13.11., 22.11.2017 r.

•    Grupa II – 26.09., 10.10., 17.10., 14.11., 21.11.2017 r.

Prowadzący gr. I-II: Agnieszka Bartczak

•    Grupa III – 02.10., 23.10., 03.11., 20.11., 27.11.2017 r.

•    Grupa IV – 04.10., 18.10., 25.10., 15.11., 29.11.2017 r.

•    Grupa V – 06.10., 20.10., 27.10., 10.11., 17.11.2017 r.

Prowadząca gr. III-V: Ewa Skoczyńska.


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, wyłącznie na adres e-mail: jmanka@rops.krakow.pl w terminie do dnia 18 września 2017 r. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane telefonicznie.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

>>> Sylwetki Prowadzących oraz tematyka szkolenia


>>> Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ROPS Kraków


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl