Załaduj kalendarz
2016-03-17

Rozpoczęliśmy V edycję projektu „WSPRACIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W OPARCIU O DUŃSKI MODEL PRACY”

W dniu 17 marca 2016 r. podpisane zostały porozumienia określające zasady realizacji projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy” pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie a zaproszonymi do kolejnej edycji projektu domami - Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach oraz Dom Pomocy Społecznej „BETANIA” w Miechowie.

Głównym założeniem projektu jest budowanie właściwych postaw personelu wobec mieszkańców domu pomocy społecznej oraz właściwych relacji między personelem i mieszkańcami, co przełoży się bezpośrednio na wysoką jakość życia mieszkańców

Projekt w formie pilotażowej wraz z duńskimi partnerami realizowany był w latach 2002 – 2005, obecnie rozpoczęliśmy jego 5 edycję. Do tej pory w projekcie uczestniczyło 9 domów pomocy społecznej o różnych profilach z terenu całego województwa małopolskiego, efektami projektu objęto zatem ponad tysiąc niepełnosprawnych mieszkańców małopolskich domów pomocy.

Projekt realizowany jest poprzez doradztwo, w tym spotkania konsultacyjno-doradcze obejmujące profesjonalizację kadr dwóch domów pomocy społecznej, wizyty studyjne w wybranych domach pomocy, które uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu oraz stałą opiekę merytoryczną pracowników ROPS. W 2015 r. przeprowadzono ewaluacje projektu (typu mid term, ex post), której wyniki potwierdziły skuteczności i trwałości zmian wprowadzonych w domach pomocy w oparciu o duński model pracy.

Porozumienie w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie podpisała Pani Dyrektor Wioletta Wilimska, w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach - Pani Dyrektor Barbara Chmurzyńska, w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Miechowie - Pan Dyrektor Stanisław Sławiński.


Drukuj
    Mapa dojazdu
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

    30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
    tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
    e-mail: biuro@rops.krakow.pl