Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium
2020-05-18

Rozpoczęto ocenę aplikacji do programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie programem „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”!

Wpłynęło 58 aplikacji.

Epidemia, którą obecnie przeżywamy, powoduje trudne do przewidzenia skutki w życiu społecznym i gospodarczym. W największym stopniu dotykają one najsłabszych. Podmioty ekonomii społecznej, zatrudniające lub wspierające właśnie „tych najsłabszych” przeżywają dramatyczną sytuację, która może spowodować koniec ich działalności.

Aby temu zapobiec firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce.

Program koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, operatorem jest Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.


Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” ma dwa cele:

  1. Zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID -19 lub na adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy.
  2. Minimalizowanie lub przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.

O wsparcie w ramach programu ubiegają się zarejestrowane na terenie Małopolski podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

  1. Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.
  2. Zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.


Kwota 150 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 10 podmiotów w maksymalnej wysokości do 15 tys. zł każdy. W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które pomoże organizacji przetrwać sytuacje epidemiczną, a jednocześnie będzie inicjatywą na rzecz wybranej grupy potrzebującej obecnie szczególnej uwagi.

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 15 lipca b.r.


Po bieżące informacje nt. programu zapraszamy na stronę: www.es.malopolska.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl