Załaduj kalendarz
2020-08-13

Rozstrzygnięcie I tury Konkursu na innowacje społeczne w Inkubatorze Dostępności

Mamy już wyniki I tury Konkursu na innowacje społeczne! Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wpłynęło 111 pomysłów, z czego 63 przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej.


Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową oraz rezerwową projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Inkubatora Dostępności.

W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego „Inkubator Dostępność”, 33 pomysły uzyskały pozytywną ocenę, z czego 13 znalazło się na liście rankingowej, a 20 na liście rezerwowej. Utworzenie listy rezerwowej spowodowane jest ograniczoną pulą środków finansowych w I turze Konkursu. Pozostałe pomysły zgłoszone do konkursu nie spełniły minimum punktowego.

Wszystkim Wnioskodawcom, którzy uzyskali pozytywną ocenę serdecznie gratulujemy!


Poniżej znajdziecie Państwo listę Rankingową i rezerwową Wnioskodawców uczestniczących w Konkursie na innowacje społeczne wraz z uzyskanymi przez nich ocenami.

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl