Załaduj kalendarz
2017-11-20

ROZSTRZYGNIĘCIE II TURY KONKURSU NA INNOWACJE SPOŁECZNE

W dniu 17.11.2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozstrzygnął II turę Konkursu na innowacje społeczne organizowanego w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych.

Rozstrzygnięcie II tury Konkursu na innowacje społeczne

W ramach II tury Konkursu na innowacje społeczne do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zostało zgłoszonych 9 wniosków o powierzenie grantu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej.

Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową projektów rekomendowanych do realizacji oraz listę projektów rezerwowych.

W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego dotyczących inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych”, 4 wnioski uzyskały pozytywną ocenę i znalazły się na liście rankingowej. 5 zgłoszonych w konkursie wniosków nie spełniło minimum punktowego.

Wszystkim wnioskodawcom, którzy uzyskali pozytywną ocenę serdecznie gratulujemy.

Poniżej znajdują się listy wnioskodawców uczestniczących w Konkursie na innowacje społeczne wraz z uzyskanymi przez nich ocenami.

LISTA RANKINGOWA

LISTA WNIOSKÓW NIE SPEŁNIAJĄCYM MINIMUM PUNKTOWEGO

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl