Załaduj kalendarz
0000-00-00

Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego 2004 - II tura

Wstęp do dotacji Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 20 września 2004r. rozstrzygnął otwarty konkurs dotacyjny na realizację zadań województwa z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z przyjęta procedurą termin składania wniosków został określony na 16.08.2004r. Ostatecznie do ROPS wpłynęło 19 wniosków, które zostały zarejestrowane wg daty wpływu. Wnioski poprawne pod względem formalnym były rozpatrywane przez zespół oceniający, który kierował się zgodnością przedstawionych ofert z priorytetowymi zadaniami wynikającymi z Małopolskiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007.
Zespół opiniujący złożone oferty postanowił zarekomendować do dofinansowania 9 projektów oraz te wydatki ujęte w planach finansowych złożonych ofert, które pozwolą zrealizować dane zadanie w całości (jeśli wydatki były kwalifikowane) lub w części, pozwalającej na kontynuację zadania w przyszłości lub w części pozwalającej na realizację całego zadania, ale na mniejszym obszarze.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie
Projekty, które nie zostaly dofinansowane z powodów formalnych
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl