Załaduj kalendarz
2019-12-11

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MAŁOPOLSKI PRACOWNIK SOCJALNY 2019 ROKU – MAMY MOC POMAGANIA

W dniu 10 grudnia 2019 roku Kraków, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie podczas konferencji pn. „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”, nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie IX edycji konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny 2019 Roku – Mamy Moc Pomagania”

Celem tegorocznego Konkursu było promowanie i nagradzanie pracowników socjalnych, którzy w swojej pracy wyróżniają się na tle innych postawą, podejściem i odwagą w podejmowaniu wyzwań, w tym szczególnie dostrzegają potrzebę budowania systemu wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, z wykorzystaniem potencjału różnorodnych służb, w szczególności spoza sektora pomocy społecznej, w tym instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Organizator realizując Konkurs, chce wzmocnić prestiż pracownika socjalnego oraz przyczynić się do poprawy jego wizerunku. Konkurs ma także na celu inspirowanie służb pomocy społecznej do działań opartych o współpracę międzysektorową.


Wśród nadesłanych aplikacji najliczniej reprezentowani byli kandydaci zgłoszeni przez pracodawców. 4 kandydatów zgłoszonych zostało przez współpracowników. Spośród wszystkich kandydatów zdecydowana większość jest zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej. Wśród zgłoszonych znaleźli się także pracownicy szpitala oraz organizacji pozarządowej.


Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2019 otrzymała:

Pani Krystyna Pawełek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie


Honorowe wyróżnienie otrzymały:

1. Pani Anita Misiek z Ośrodka Pomocy Społecznej Andrychów
2. Pani Katarzyna Cecuga z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
3. Pani Paulina Cebula z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni


Ponadto do nagrody Małopolski Pracownik Socjalny 2019 roku – Mamy moc pomagania nominowano:

1. Gabrielę Aksamit - Oddział Psychogeriatryczny Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie;
2. Bożenę Bukowską z MOPS Kraków Filia nr 1
3. Mariusza Światowiec z MOPS Kraków Filia nr 3
4. Annę Górkę z MOPS Kraków Filia nr 4
5. Jolantę Konwa z MOPS Kraków Zespół ds. Działań Lokalnych nr 5
6. Paulinę Plucińską z MOPS Kraków Filia nr 8
7. Marikę Skrzypek z MOPS Kraków Filia nr 8
8. Krzysztofa Muzyk z MOPS Kraków Dział Pomocy Bezdomnych
9. Elżbietę Jurczuk z MOPS Kraków Dział rewitalizacji społecznej
10. Lucynę Brózdę z WTZ Stow. Gaudium ET SPES
11. Roksanę Gondko z OPS Andrychów
12. Dorotę Basta z MOPS Oświęcim

Serdecznie gratulujemy Laureatom, życząc pomyślności w realizacji dalszych planów zawodowych!!!

Drukuj
Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2019
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl