Załaduj kalendarz
2007-07-05

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej - 2007r.

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu pomocy społecznej na rok 2007  
Postanowiono o dofinansowaniu realizacji 29 zadań na łączną kwotę 347.580 zł.
Dofinansowane projekty dotyczą min. organizacji wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacji wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych, promocji sztuki osób niepełnosprawnych, organizacji czasu wolnego seniorów oraz działań edukacyjnych kierowanych do osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z nowych rozwiązań tele-informatycznych.
 
Lista dofinansowanych projektów oraz lista projektów, które nie otrzymały dofinansowania znajduje się w dziale Organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl