Załaduj kalendarz
2020-09-29

Rusza II nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania "Kooperacje przeciw COVID"

W dniu 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania pomocy finansowej gminom i powiatom z województwa małopolskiego w ramach II naboru do zadania „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, dofinansowanym ze środków EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pomoc finansowa przeznaczona jest głównie na doposażenie stanowisk pracy w OPS-ach i PCPR-ach w środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią.

_resized_760x97_ue

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są w zakładce Małopolska Tarcza Antykryzysowa, Kooperacje przeciw COVID, PO WER II NABÓR: https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-tarcza-antykryzysowa-38/modul-3-kooperacje-przeciw-covid-po-wer-ii-nabor-189.html    .

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl