Załaduj kalendarz
2010-11-05

Rusza pilotażowy program udoskonalający kompetencje rodzicielskie skazanych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „Integracja na rzecz readaptacji osób skazanych, opuszczających zakłady karne i ich rodzin” będzie przystępować do realizacji pilotażowego programu warsztatów udoskonalających kompetencje rodzicielskie osadzonych w Areszcie Śledczym Kraków - Podgórze.  

Beneficjentami programu będą osadzeni mężczyźni na oddziale terapeutycznym w Areszcie Śledczym Kraków – Podgórze. Program realizowany będzie przez okres 1 miesiąca, w którym  przewidziano osiem 1,5 godzinnych spotkań. W warsztatach weźmie udział około 12 osadzonych.
Zajęcia warsztatowe będą prowadzone przez Panią Jolantę Basistę, psychologa, koordynatora programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w województwie małopolskim.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 08 listopada 2010 r.

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych wiadomości  na temat rozwoju i opanowania konkretnych umiejętności rodzicielskich,  m.in. takich jak:
• nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
• rozwinięcie  poprawnej komunikacji oraz umiejętności aktywnego słuchania dziecka,
• pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie,
• rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
• mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,

Po zakończeniu zajęć zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, która pozwoli na zaprojektowanie dalszych działań w zakresie tego przedsięwzięcia.


.

 

 

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl