Załaduj kalendarz
2019-12-19

Rusza X edycja Konkursu Samorząd Równych Szans. Zapraszamy do udziału!

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 28 lutego 2020 roku. Na zwycięzców czekają nagrody! Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans” realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”
Konkurs organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego adresowany jest do wszystkich samorządów w Polsce, które realizują lub realizowały projekty zwiększające udział osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Zgłaszane projekty zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Doceniane będą nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty.

Zgłoszenia konkursowe będą oceniane w następujących obszarach:

•    niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,

•    dostępna informacja,

•    dostępna komunikacja,

•    dostępna edukacja,

•    dostępne rozwiązania architektoniczne,

•    dostępne wybory,

•    dostępność wydarzeń sportowych,

•    dostępność wydarzeń kulturalnych,

•    dostępność turystyki,

•    dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,

•    zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,

•    działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

•    działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,

•    działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym,

•    inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób

z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

•    aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami

•    niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja

•    działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami

•    edukacja włączająca

•    działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami

•    dostępne wybory

Rada Nagrody wybierze najlepsze projekty, które zostaną uhonorowane statuetką „Samorząd Równych Szans”. Przyznane zostanę trzy równorzędne Nagrody Główne, dla następujących grup samorządów:

•    najlepsze gmina,

•    najlepszy powiat grodzki,

•    najlepszy powiat ziemski/województwo.

Oprócz edycji Ogólnopolskiej Konkursu Organizator przewiduje przeprowadzenie edycji regionalnych, w tym  „Małopolski Samorząd Równych Szans” 

Wnioski konkursowe należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk:

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w drugim kwartale 2020 roku, podczas ogólnopolskiej gali, w której wezmą udział goście z całego kraju. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do promowania działalności samorządów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Wnioski można składać do 28 lutego 2020 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Magdaleną Lubaś: 12 444 73 49 lub 663 000 040, mail: bdp@firr.org.pl

statuetka_solo

Współorganizatorami X edycji konkursu Samorząd Równych Szans są Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

logo-SrSz 2020_1

Patronaty_SRS_2020


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl