Załaduj kalendarz
2016-08-03

Ruszyła realizacja projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

Z radością informujemy, że z dniem 1 sierpnia w Regionalnym Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ruszyła realizacja projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.

ROPS w Krakowie w ramach projektu pełni rolę inkubatora. Jego zadaniem będzie dotarcie do innowatorów społecznych i dostarczenie im kompleksowego wsparcia w celu wypracowania i przetestowania innowacyjnych metod w zakresie realizacji usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Innowacje społeczne rozumiane są tu jako nowe, bardziej skuteczne metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych polegające na tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. W ramach projektu przewidziano przetestowanie 40 pomysłów.

O grant na działania związane z testowaniem innowacyjnego pomysłu mogą starać się zarówno osoby fizyczne, podmioty prywatne, instytucje oraz partnerstwa. Zastosowanie mechanizmu grantowego ma umożliwić pobudzenie innowacyjności na najniższych szczeblach oraz dotarcie do oryginalnych pomysłów, które bez działań wspierających nie miałyby szansy zafunkcjonować. Najbardziej wartościowe z wypracowanych rozwiązań będą upowszechnione na szerszą skalę.

Źródłem finansowania inkubacji innowacji społecznych jest Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 4.1).


logotyp_strona

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl