Załaduj kalendarz
2017-08-02

„Samorząd Równych Szans 2017” – zaproszenie do udziału w konkursie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapraszają do udziału w IX edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W konkursie mogą wziąć udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Rada Nagrody, pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przyzna minimum 3 równorzędne nagrody główne dla następujących grup samorządów:

- najlepsza gmina,

- najlepszy powiat grodzki,

- najlepszy powiat ziemski/województwo.

Ponadto najciekawsze projekty zostaną nagrodzone nagrodą specjalną – statuetką Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nagrodami regionalnymi.

Działania zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych - dlatego nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty, mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę.

Projekty zgłaszane do Konkursu mogą dotyczyć różnych obszarów – ich lista znajduje się w Regulaminie Konkursu (paragraf nr 4).

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

- niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – ze względu na temat przewodni tegorocznego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,

- działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami – ze względu na nawiązania do rządowego programu „Za życiem”,

- edukacja włączająca – ze względu na wyzwania w tym obszarze i reformę oświaty,

- działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami – ze względu na temat priorytetowy zeszłorocznego II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,

- dostępne wybory – ze względu na obowiązek zwiększenia udziału dostępnych lokali wyborczych,

- działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas ogólnopolskiej gali, w której wezmą udział goście z całego kraju, m.in. przedstawiciele PFRON, Sejmu, urzędów centralnych, nagrodzonych samorządów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów. Gala odbędzie się na początku grudnia w Krakowie. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane zgromadzonym uczestnikom w trakcie gali.

Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Termin składania wniosków upływa 6 października 2017 r.

Składanie wniosków konkursowych:

Wnioski do konkursu należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.org.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o Konkursie (http://bazadobrychpraktyk.org.pl/contest/view/7)

Opis procesu rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk znajduje się w załączonym Przewodniku: Przewodnik rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk

Zasady Konkursu znajdują się w Regulaminie:

Regulamin Konkursu Samorząd Równych Szans 2017

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Bazy uzyskają Państwo pod numerem tel.: 12 629 85 14 lub pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl.


Edycja Małopolska:


Projekty samorządów z Województwa Małopolskiego, zgłoszone do Konkursu ogólnopolskiego, będą dodatkowo ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans”.

Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans”realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizatorem Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Małopolskiego, realizatorem zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy do udziału w IX edycji konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017!

SRS_2017

RPO


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl