Załaduj kalendarz
2008-11-13

Seminarium podsumowujące projekt "Reorganizacja domów pomocy społecznej w oparciu o model duński"

17 listopada br. w sali  nr 122 w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 odbędzie się uroczyste seminarium podsumowujące trzyletni projekt poświęcony zmianie zasad funkcjonowania wybranych małopolskich domów pomocy społecznej.
Pilotażowo projekt realizowany był w latach 2001-2005 w ramach współpracy Małopolska –Fionia (Dania)  w 3 powiatach: chrzanowskim, krakowskim i tatrzańskim (więcej w zakładce wspólpraca zagraniczna).
Wypracowany schemat działania został wdrożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w dwóch kolejnych instytucjach pomocy społecznej w powiecie bocheńskim i wadowickim.
Projekt miał charakter edukacyjny. Pracownicy domów pomocy społecznej poznali nowe metody pracy i właściwe postawy  wobec osób niepełnosprawnych.  Zgodnie z założeniami efektem reorganizacji placówek w oparciu o model duński  jest  „przejście”:
  • od pacjenta do mieszkańca
  • od grupy do indywidualności
  • od instytucji do mieszkań
Dzięki  projektowi między innymi:
  • wypracowano przejrzystą i czytelną strukturę organizacyjną instytucji;
  • zwiększono świadomość pracowników oraz wypracowano poczucie odpowiedzialności za mieszkańców oraz instytucję;
  • opracowano metody włączania wszystkich pracowników dps w proces wdrażania zmian;
  • opracowano i przeprowadzono cykl niezbędnych szkoleń podnoszących kompetencje pracowników;
  • opracowano nowe, skuteczne plany indywidualnej opieki nad mieszkańcami
Generalnie umiejętności i kompetencje zdobyte w wyniku realizacji projektu mają za zadanie ułatwić realizację własnych planów, wizji i zmian funkcjonowania domów pomocy społecznej.
 
Zdjęcia z seminarium tutaj
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl