Załaduj kalendarz
2009-06-03

Seminarium: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- dobre praktyki, innowacyjne projekty, skuteczne rozwiązania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, zapraszają na seminarium, które odbędzie się w dniu 18 czerwca br., w godz. 10:00 – 14:30, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109.

Seminarium poświęcone będzie wielopłaszczyznowej dyskusji nad zjawiskiem przemocy domowej, problemami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem przemocy, możliwościami realizacji działań służących ograniczeniu problemu, w tym procedurami postępowania interwencyjnego. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki, projekty i rozwiązania wdrażane przez instytucje i organizacje, z terenu kraju, m.in. w obszarze służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, edukacji.

Prelekcje na seminarium zapowiedzieli m.in. przedstawiciele: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacji Mederi, Ogólnopolskiego Pogotowania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, Urzędu Miasta St. Warszawy, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, laureatka konkursu „Policjant, który mi pomógł” oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w seminarium do dnia 15 czerwca br., do koordynatora organizacyjnego z ROPS w Krakowie – Pani Kingi Wójcik, pod nr tel. 012/422-06-36 wew. 21 lub e-mail: kwojcik@rops.krakow.pl  

Program seminarium


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl