Załaduj kalendarz
2007-04-04

Seminarium Wojewódzkie

ROPS w Krakowie oraz WPS MUW serdecznie zapraszają do udziału w seminarium wojewódzkim, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2007 r.,  nt.: „ Przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych do samodzielnego życia.”
Seminarium jest adresowane do dyrektorów PCPR i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz liderów organizacji pozarządowych. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie miejscem dyskusji nad: problematyką związaną z procesem usamodzielniania wychowanków w placówkach, zasadami udzielania wsparcia finansowego w tworzeniu mieszkań chronionych.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM WOJEWÓDZKIEGO – 17 Kwietnia 2007 roku
„Przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych do samodzielnego życia”
 
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE UL. BASZTOWA 22

SALA OBRAD NR 121

 

 

 

 
10:00 – 10:20  Otwarcie Seminarium – Jadwiga Pauli – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Małgorzata Lechowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
10:20 – 10:40  System usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Polsce - Iwona Matysiak przedstawiciel MPiPS
10:40 – 11:00  System usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Małopolsce – Monika Berdecka Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
11:00 – 11:20  Wykorzystanie metody „Konferencja Grupy Rodzinnej” w usamodzielnianiu wychowanków – Katarzyna Mimiec Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
11:20 – 12:40  Projekt „Wędka na wyprawkę” – Olga Oczkowska - Fiuk  Zachodniopomorska Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiskowej
12:40 – 13:00              Przerwa na kawę
13:00 – 13:20  Mieszkanie Chronione jako alternatywna forma wsparcia społecznego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie gminy  Siemianowic Śląskich
– Anna Kulczak, Ewa Hapten Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach  Śląskich
13:20 – 13:40  Młodzieżowa Grupa Usamodzielnienia „ALFA” – Joanna Migacz Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie
13:40 – 14:30  Dyskusja
14.30                                  Zakończenie

 

 

 

 

 

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl