Załaduj kalendarz
2006-11-21

Seminarium Wojewódzkie "Diagnoza zastępczego rodzicielstwa w województwie małopolskim - stan rozwoju i potrzeb"

Adresowane do dyrektorów i pracowników PCPR, MOPS, OAO, powiatowych koordynatorów zastępczego rodzicielstwa, oraganizacji poząrzadowych, przedstawicieli sądów, rodzin zastępczych.

Celem seminarium jest:

- zdiagnozowanie stanu zastępczego rodzicielstwa w województwie małopolskim,

- przedstawienie najważniejszych problemów w zakresie rodzinnej opieki zastępczej,

- określenie potrzeb związanych z rozwojem zastępczego rodzicielstwa,

- wskazanie, wypracowanie kierunków rozwoju,

- zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 29 listopada 2006 r., w godz. 11:00 - 16:00 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, przy ul. Basztowej 22, w sali obrad nr 121.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl