Załaduj kalendarz
2011-06-27

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) w Warszawie przeprowadza rekrutację na szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja na temat rekrutacji tutaj

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Lista kandydatów

Oświadczenie

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Jenocześnie chcemy podkreśić, że ROPS w Krakowie nie jest instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji i nie przyjmujemy zgłoszeń kandydatów.

Wszystkie dokumenty należy przesyłać do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, na adres ul. Tamka 3, 00- 349 Warszawa, jako jednostki właściwej, która odpowiada za rekrutację i przetwarzanie danych osobowych.
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl