Załaduj kalendarz
2012-05-18

Spotkania informacyjne dot. projektu "Pomocna dłon pod bezpiecznym dachem" w pięciu subregionach Małopolski

W dniach 8-15 maja odbył się cykl pięciu spotkań informacyjnych dotyczących planowanego konkursu naboru wniosków w projekcie "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem". W spotkaniach udział wzięli głównie reprezentanci organów prowadzących domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze działające w trybie całodobowym oraz przedstawiciele tych jednostek.  

Celem spotkań było przedstawienie zainteresowanym informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy oraz na temat możliwości ubiegania się o środki na realizację projektów inwestycyjno-szkoleniowych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Potencjalni Beneficjenci mieli szansę dowiedzieć się do kogo skierowany będzie konkurs, jakie są jego ramy czasowe, jakich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i działań mogą dotyczyć projekty konkursowe, a także jaka jest wartość dofinansowania oraz zasady montażu finansowego. Oprócz prezentacji przygotowanej przez zespół projektowy miało miejsce także wystąpienie autorek wzoru studium wykonalności i trenerek z konsorcjum INW-EKO Consult Agata Kalandyk i RGK Management Renata Gardoń-Kubacka, które będą prowadziły coaching dla potencjalnych wnioskodawców. Ostatnim punktem spotkań była sesja odpowiedzi na pytania uczestników związane z planowanym naborem.

W przeciągu siedmiu dni odbyło się pięć spotkań informacyjnych: 8 maja w Nowym Targu, 9 maja w Nowym Sączu, 11 maja w Tarnowie, 14 maja w Krakowie i 15 maja w Oświęcimiu. Łącznie w spotkaniach dotyczących projektu wzięły udział 82 osoby reprezentujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej, do których adresowany jest projekt, ich organy prowadzące, a także jednostki administracji szczebla lokalnego. W spotkaniu w Nowym Sączu oraz w Krakowie uczestniczyła pani Wioletta Wilimska- Dyrektor ROPS w Krakowie, a w spotkaniu w Krakowie brały udział także przedstawicielki Instytucji Pośredniczącej projektu –dyrektor - pani Jadwiga Jaszczyk, koordynator projektu - pani Izabela Ostaszewicz i pani Justyna Winiarczyk z Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w zakładce „O projekcie”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl