Załaduj kalendarz
2017-08-14

Spotkanie Grupy ds. innowacji społecznych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy w ogrodzie Muzeum Czapskich

Teren ogrodu Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego ul. Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków dostępny jest nie tylko dla zwiedzających, ale dla wszystkich mieszkańców Krakowa i turystów. Jego spokój i urok sprzyjają spotkaniom w nieformalnej atmosferze, rozmowie i odpoczynkowi od zgiełku miasta, które pozostawiamy za muzealną bramą.

W piątek 11.08.2017 r. piękne otoczenie Ogrodu Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie,  stało się miejscem spotkania grupy tematycznej ds. innowacji społecznych zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnej Platformy Współpracy. Spotkanie miało na celu omówienie i przeanalizowanie czterech Innowacji Społecznych kierowanych do osób starszych, które będą realizowane w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. W zacisznym zakątku tarasu na tyłach muzeum, uczestnicy grupy wywodzący się z różnych podmiotów związanych z tematyką opieki, aktywizacji i profilaktyki zdrowotnej osób starszych i niepełnosprawnych wysłuchali wystąpień innowatorów społecznych, którzy zaprezentowali swoje pomysły na nowatorskie rozwiązania z zakresu szeroko rozumianych usług opiekuńczych:

• Klastry Aktywności Społecznej – nowa forma organizacji świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych w ich miejscu zamieszkania, oparta o coraz popularniejszą ideę klastrów,

• Katalog Metod Pracy z Osobami Starszymi w Gospodarstwach Opiekuńczych – opracowanie scenariuszy zajęć kierowanych do osób starszych, wspierających ich aktywność, świadome dokonywanie wyborów polepszających ich sytuację zdrowotną, które realizowane będą na terenach wiejskich z wykorzystaniem zasobów gospodarczych, krajobrazowych, przyrodniczych oraz kulturowych tych obszarów,

• Terapeuta przestrzeni – dostosowanie środowiska domowego osoby starszej, do jej indywidualnych potrzeb i ograniczeń, z wykorzystaniem posiadanych przez nią zasobów (wyposażenia, umeblowania, warunków lokalowych, innych),

• Ścieżka moto-sensoryczna - zaprojektowanie i przetestowanie ćwiczeń usprawniających osoby starsze, trening ma być realizowany samodzielnie w możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunkach, lecz z wyeliminowaniem stresu powodowanego np. przez zagrożenia komunikacyjne,

Dziękujemy Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie za gościnne przyjęcie w przyjaznej przestrzeni muzealnego ogrodu.

RPW_2__2_
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl