Załaduj kalendarz
2014-09-16

Spotkanie polskiej instytucji łącznikowej (Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) i brytyjskiej instytucji ds. koordynacji świadczeń rodzinnych - HM Revenue&Customs, a także przedstawicieli regionalnych ośrodków polityki społecznej z Wrocławia, Łodzi, Katowic i Krakowa.

W dniu 11 września 2014 r. w salach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie polskiej instytucji łącznikowej (Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) i brytyjskiej instytucji ds. koordynacji świadczeń rodzinnych - HM Revenue&Customs, a także przedstawicieli regionalnych ośrodków polityki społecznej z Wrocławia, Łodzi, Katowic i Krakowa. Współorganizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Celem spotkania było omówienie bieżących aspektów współpracy pomiędzy instytucjami brytyjskimi i polskimi w zakresie świadczeń rodzinnych, a także poczynienie ustaleń, które pozwolą na jeszcze lepszą współpracę w sprawach tego typu, w których mają zastosowanie przepisy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Celem spotkania było omówienie bieżących aspektów współpracy pomiędzy instytucjami brytyjskimi i polskimi w zakresie świadczeń rodzinnych, a także poczynienie ustaleń, które pozwolą na jeszcze lepszą współpracę w sprawach tego typu, w których mają zastosowanie przepisy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Spotkanie otworzyła Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, która wyraziła nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia przyczynią się do osiągnięcia nowej jakości we współpracy polskiej instytucji właściwej i regionalnych ośrodków polityki społecznej, z odpowiednimi instytucjami brytyjskimi.

Spotkanie prowadził Pan Michał Drozdowicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


spotkanie_11_IX_2014

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl