Załaduj kalendarz
0000-00-00

Spotkanie poświęcone powołaniu Wojewódzkiego Zespołu Konsultantów ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystępuje do powołania Wojewódzkiego Zespołu Konsultantów ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystępuje do powołania Wojewódzkiego Zespołu Konsultantów ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej.

Do udziału w pracach zespołu zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk związanych z pomocą społeczną m. innymi: z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu naszego województwa świadczących pomoc całodobową
i w środowisku, liderów organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność szkoleniową.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie ROPS w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1.

Uprzejmie zapraszam, do udziału w spotkaniu organizacyjnym.

W programie spotkania zaplanowano:

• sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej na lata 2001 – 2003 oraz omówienie celów Wojewódzkiego Programu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego na lata 2004 – 2006,
• przedstawienie celów powołania i koncepcji funkcjonowania zespołu,
• przedstawienie propozycji składu zespołu,
• dyskusja – propozycje i opinie uczestników spotkania

Powołując zespół chcemy skorzystać z Państwa doświadczenia, by prowadzić działania, które są odpowiedzią na potrzeby naszego środowiska zawodowego oraz wypracować trwały, odpowiadający aktualnym potrzebom i nowoczesnym trendom, system szkoleń ustawicznych dla kadr pomocy społecznej.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa.

Drukuj

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl