Załaduj kalendarz
2013-07-31

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska zaprasza do udziału w projekcie "Seniorzy decydują"

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska serdecznie zaprasza aktywnych seniorów do udziału w projekcie Seniorzy Decydują. Celem projektu jest stworzenie zaplecza do powstania Rady Seniorów w Krakowie i jej powołanie.

Stowarzyszenie zaprasza na spotkanie w dniu 1 sierpnia br., o godzinie 14.00 w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej przy ul. Mikołajskiej 4 (lub na inne spotkania, których terminy można znaleźć na stronie (www.pracowniaobywatelska.pl/nasze-projekty/seniorzy-decyduja/#terminydebat).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 421 33 15 (Agnieszka Dziewitek, Gosia Spasiewicz).

SENIORZY DECYDUJĄ – Dialog Obywatelski Seniorów w Krakowie.

W ramach programu zapoznamy się z problemami i potrzebami krakowskich seniorów, miejskimi politykami i programami dotyczącymi osób starszych. Wybranych seniorów – liderów przygotujemy do tego, aby reprezentować interesy seniorów w Krakowie, poprzez szkolenia dotyczące samorządu i działań obywatelskich, warsztaty efektywnego dialogu oraz wizytę studyjną w Warszawie, gdzie spotkamy się min. z przedstawicielami Komisji Dialogu Społecznego ds. Seniorów i Kombatantów.

Celem tych działań jest przygotowanie najaktywniejszych krakowskich seniorów do stworzenia ciała opiniodawczo – konsultacyjnego, działającego przy Urzędzie Miasta Krakowa w postaci Rady Seniorów lub Komisji Dialogu Obywatelskiego ds seniorów. Zadaniem takiego ciała, będzie opiniowanie i konsultowanie uchwał Rady Miasta, pod kątem potrzeb i problemów seniorów oraz stworzenie założeń polityki senioralnej w Krakowie.

JAKI JEST CEL PROJEKTU SENIORZY DECYDUJĄ?

Program Seniorzy decydują ma za zadanie stworzyć zaplecze dla powstania Rady Seniorów przy Urzędzie Miasta w Krakowie. Projekt jest realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Spolecznych przy Urzędzie Miasta Kraków

CO ROBIMY? - 1 etap – spotkania z seniorami (lipiec - sierpień)

- Poznajemy środowiska seniorskie działające w Krakowie.

- Spotykamy się z Seniorami, aby lepiej poznać ich problemy i potrzeby – tworzymy listę zadań, którymi mogłaby się zająć Rada Seniorów.

- Poznajemy zadanie podejmowane przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta, dotyczące seniorów.

CO BĘDZIMY ROBIĆ? - 2 etap – warsztaty i szkolenia (wrzesień - grudzień)

- Przeprowadzimy szkolenia dla najaktywniejszych seniorów dotyczące tego,:

jak działa samorząd i jak z nim współpracować,

jak reprezentować seniorów jako organizacja i grupa nieformalna

jak ze sobą rozmawiać, żeby dojść do wspólnych rozwiązań

- Wspólnie z seniorami i urzędem miasta ustalimy zasady powoływania i działania Rady Seniorów

- Pomożemy założyć Radę Seniorów i będziemy ją wspierać w razie potrzeby.

DLACZEGO TO ROBIMY?

Celem Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska jest wspieranie partycypacyjnego modelu demokracji - takiego, w którym między wybraną władzą, a obywatelami odbywa się dialog. Jednym ze sposobów takiego dialogu jest Rada Seniorów.

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska ma doświadczenie w prowadzeniu dialogu społecznego z Urzędem Miasta Krakowa – przewodniczy Krakowskiemu Porozumieniu Organizacji Pozarządowych i Radzie Działalności Pożytku Publicznego . Mamy doświadczenie, którym chcielibyśmy się podzielić.

CO PROPONUJEMY?

Zapraszamy na spotkanie, na którym opowiemy o projekcie i pomyśle utworzenia Rady Seniorów. Porozmawiamy też o problemach i potrzebach seniorów i tym, jak można je rozwiązywać.

Chętnie zorganizujemy spotkanie u Państwa – dla minimum 10-osobowej grupy. Prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani.

KONTAKT

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska

www.pracowniaobywatelska.pl

Gosia Spasiewicz gosia@pracowniaobywatelska.pl

Agnieszka Dziewitek: agnieszka@pracowniaobywatelska.pl

tel: 12 421 33 15


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl