Załaduj kalendarz
2016-09-01

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne realizuje projekt „Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniamłodych osób z niepełnosprawnością.

Kto może wziąć udział w projekcie:

 

Osoby z niepełnosprawnością (niezależnie od rodzaju niepełnosprawności) od 15 do 29 roku życia, niepracujące i nieaktywne zawodowo, nie uczące się, zamieszkałe na terenie województwa Małopolskiego.

Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

W projekcie oferują m.in.:

 

- doradztwo zawodowe i psychologiczne wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

- szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe

- bony stażowe

- płatne staże zawodowe (stypendium stażowe)

- wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego

- inne formy wsparcia

 


 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

- na stronie internetowej projektu www.wzoraktywnosci.rodziny.info

 

Informacje o projekcie:

- pod nr tel. 12 2697200 w biurze projektu przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie

- u koordynatora Agnieszki Lewonowskiej-Banach tel.515 555 146

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl