Załaduj kalendarz
2011-11-16

Studia I stopnia na kierunku praca socjalna - CRZL Warszawa

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna rekrutację na studia I stopnia na kierunku praca socjalna. Studia będą prowadzone w Warszawie. Na studia przyjęte zostaną 64 osoby – po 4 z województwa - wszelkich informacji udziela wyłącznie CRZL w Warszawie nr tel.  22 237 00 00 p. Katarzyna Zaunar.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna rekrutację na studia I stopnia na kierunku praca socjalna.
Studia realizowane będą w  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i są realizowane w trybie niestacjonarnym – zaocznym. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele.
Studentami mogą zostać aspiranci pracy socjalnej (nieposiadający wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej) lub pracownicy socjalni z wykształceniem średnim posiadający dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny (nieposiadający wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej).
Na studia przyjęte będą 64 osoby, po 4 osoby z każdego województwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informuję, że ze środków projektu zostaną pokryte następujące koszty studiów:
– przeprowadzenia zajęć dydaktycznych
– zapewnienie pokrycia kosztów podróży uczestników studiów,
– zapewnienie pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników specjalizacji; dla każdego uczestnika zapewnione jest zakwaterowanie z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę w tygodniu, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne,
– zapewnienie materiałów dydaktycznych i podręczników,
– zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej uczestników specjalizacji,
– ubezpieczenie każdego uczestnika specjalizacji w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5000 zł.
Formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu prosimy przesyłać  do dnia 18.11.2011 r. zarówno faksem na nr 22 237 00 99 jak i drogą pocztową na adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-347 Warszawa..

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl