Załaduj kalendarz
2018-06-08

Superwizja dla kadr małopolskich ŚDS

Zapraszamy do udziału w superwizji pracowników małopolskich śds zajmujących się wsparciem w codziennym funkcjonowaniu uczestników zajęć

Superwizji obejmuje w szczególności omawianie takich obszarów aktywności zawodowych jak plan działania; analiza własnych reakcji; ograniczenia: klienta, własne, instytucjonalne; etyczne aspekty pracy.

Spotkania superwizyjne zaplanowane są dla jednej 12-osobowej grupy, zrealizowane zostaną w ciągu 10 spotkań na terenie Krakowa, od czerwca do listopada 2018 r. w godzinach od 12:45 do 16:00, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Obraz1


Udział w superwizji jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych.

Zainteresowani udziałem w superwizji proszeni są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu (wraz z klauzulą zgody oraz klauzulą informacyjną), na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl do dnia 20.06.2018 roku do godz. 16:00.

Informację zwrotną do dnia 21.06.2018 r. telefonicznie lub na adres e-mail otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w superwizji.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl